Domov

Vitajte na stránkach firmy STAPOS

Firma so sídlom vo Zvolene poskytuje už 30 rokov komplexné služby v oblasti plánovania, prípravy a samotnej realizácii stavebných činností. Naša práca je zárukou kvality a efektivity, ktorú dosahujeme aj dôrazom na dodržanie časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu.

Ponúkame tieto služby:

  • PROJEKT MANAŽMENT
  • KONTROLA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVIEB PRED REALIZÁCIOU Z HĽADISKA  JEJ JEDNOZNAČNOSTI
  • TVORBA  A KONTROLA  „ROZPOČTOV STAVIEB“
  • TVORBA  A KONTROLA  „KONTROLNÝCH A SKÚŠOBNÝCH PLÁNOV STAVIEB“ V RÁMCI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVIEB
  • TVORBA  A KONTROLA  „MANUÁLOV UŽÍVANIA  A ÚDRŽBY STAVIEB“
  • STAVEBNÝ DOZOR
  • VEDENIE STAVIEB / STAVBYVEDÚCI
  • HARMONOGRAMY STAVIEB
  • SOFTÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA, SLEDOVANIA A RIADENIA PROJEKTOV v MS Project