Domov

Vitajte na stránkach firmy STAPOS   ……  stavebný dozor  ……  termovízia stavieb

Firma so sídlom vo Zvolene poskytuje už 30 rokov komplexné služby v oblasti plánovania, prípravy a samotnej realizácii stavebných činností. Naša práca je zárukou kvality a efektivity, ktorú dosahujeme aj dôrazom na dodržanie časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu.

Ponúkame tieto služby:

  • PROJEKT MANAŽMENT
  • STAVEBNÝ DOZOR
  • TERMOVÍZIA stavieb / tepelné mosty, prestupy tepla, poruchy vykurovania, poruchy elektroinštalácie /
  • VEDENIE STAVIEB / STAVBYVEDÚCI
  • HARMONOGRAMY STAVIEB
  • SOFTÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA, SLEDOVANIA A RIADENIA PROJEKTOV v MS Project