termovízia stavieb

  • kontrola objektov pred ich kúpením

  • identifikácia tepelných mostov

  • príčiny plesní

  • identifikácia porúch vykurovania

  • identifikácia porúch elektroinštalácie

  • exteriér
    interiér