SLUŽBY

Poskytujeme komplexné služby v oblasti plánovania, prípravy a samotnej realizácii stavebných činností.Naša práca je zárukou kvality a efektivity, ktorú dosahujeme aj dôrazom na dodržanie časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu.

Ponúkame nasledovné služby :

  • PROJEKT MANAŽMENT
  • STAVEBNÝ DOZOR
  • VEDENIE STAVIEB / STAVBYVEDÚCI
  • HARMONOGRAMY STAVIEB
  • SOFTÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA, SLEDOVANIA A RIADENIA PROJEKTOV v MS Project