REFERENCIE STAVIEB / MS Project

  • stavba   –   Modernizácia železničnej trate ŽSR, Žilina-Teplička zriaďovacia stanica, II. etapa

  • stavba   –   ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.- III.etapa, úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá